Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de praktijk Boumans Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Boumans Beauty of om een andere reden persoonsgegevens aan de praktijk Boumans Beauty verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Boumans Beauty, Bianca Boumans de Jong, Watermolen 36, 2986 ES te Ridderkerk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57057613. De salon is bereikbaar via 06-14034537 of via bianca@boumansbeauty.nl

2. Welke gegevens verwerkt praktijk Boumans Beauty en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en e-mailadres
d) gezondheidsgegevens, allergieën en een huiddiagnose die van belang zijn tijdens een behandeling
e) het gebruik van steunzolen of aangepaste schoenen
f) uw huidig product gebruik
g) het afhandelen van uw betaling
h) voor – en na foto’s

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

2.2 Praktijk Boumans Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

2. b en c) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Boumans Beauty;

3. d) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen en om eventuele huid- of voetstand afwijkingen te monitoren.

4. e) i.v.m. de stand van de voeten en het ontstaan van drukplekken en likdoorns op bepaalde locaties van de voet is het belangrijk om te weten waarvoor u steunzolen en/of aangepaste schoenen draagt.

5. f) de informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

6. g)Boumans Beauty is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

7. h) Voor- en na foto’s van huid, voet, wenkbrauwen of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, voet, wenkbrauwen of wimpers worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Boumans Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van praktijk Boumans Beauty toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, door een mail te sturen naar: bianca@boumansbeauty.nl.

3. Informatie verstrekking aan derden:

Praktijk Boumans Beauty verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn.

4.Niet- persoonlijke informatie

Op de website zijn knoppen opgenomen om zakelijke pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken als Facebook en Google+.

Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst.

Leest u de Privacy verklaring van Google +, Facebook wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

5.Bewaartermijnen

Boumans Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft praktijk Boumans Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo wordt er gezorgd dat alleen de eigenaresse toegang heeft tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via de eigenaresse van praktijk Boumans Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Praktijk Boumans Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u daar eveneens contact over opnemen met de eigenaresse.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Praktijk Boumans Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van de Praktijk Boumans Beauty of via bianca@boumansbeauty.nl of telefonisch via 06-14034537.

7.Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.